Strony internetowe fanów gier cywilizacyjnych

Witaj w świecie gier cywilizacyjnych!

Na dzień dzisiejszy, dwie najlepsze gry cywilizacyjne to Civilization VI i HUMANKIND. W grach tych chodzi o to, aby kierować państwem przez cały okres dziejów tak, żeby zdominować przeciwników.
W Cywilizacji mamy do wyboru kilka dróg do zwycięstwa:

 • Zwycięstwo punktowe
 • Zwycięstwo naukowe
 • Zwycięstwo kulturowe
 • Zwycięstwo przez dominację wojskową czyli podbój stolic
 • Zwycięstwo religijne
 • Gra odbywa się w turach, a więc mamy dużo czasu na obmyślanie strategii wygranej. Wyjątek stanowi gra multiplayer, gdzie można niczym w szachach włączyć zegar odmierzający czas tury. Jednak fani dokładnego przemyślenia każdego ruchu, nie są skazani na niebyt. Dla nich Firaxis przewidziało tryb PBC (Play By Cloud).

  Jeśli chodzi o HUMANKIND możliwe jest tylko zwycięstwo punktowe. Nieco inaczej wygląda też walka, gdzie są wydzielone podtury. Tryb multiplayer uboższy jest też o tryb PBC. HUMANKIND jest grą wydaną w 2021 roku i to widać przede wszystkim w grafice na tle Cywilizacji. Inny jest też wybór cywilizacji. W produkcie firmy Amplitude, wybieramy cywilizację co daną epokę, natomiast w grze Civilization VI wyboru dokonujemy tylko na początku. Ułatwia to identyfikowanie się z danym państwem.

  Jak grać w Civke? Filmik przedstawia szymonowaty aka ziemniak


  Jak grać w Civilization VI

  Jak grać w HUMANKIND™, filmik od Paxisa


  22.01.2022 r. Witam, Amplitude wydało nową aktualizację dla HUMANKIND™, Patch 1.0.7.1764 "Allen Newell" version, oto patchlog:


  DODATEK Pakiet Kultur Afryki (DLC Cultures of Africa)

  • Zawiera 6 nowych kultur obejmujących wszystkie epoki, nowe cuda natury i zbudowane, 7 nowych niezależnych ludzi i 15 nowych wydarzeń narracyjnych.

  ZMIANY I UZUPEŁNIENIA

  • Dodano zawartość Great Zimbabwe Wonder.
  • Dodano filmy podczas odkrywania określonych technologii.
  • Dodano nowe okno podczas uruchamiania, aby wyświetlić informacje o grze.
  • Usunięto warunek "Turn Limit" z domyślnych, last human standing i space race endgame.
  • Poprawiono użyteczność systemów Trade i Wonderdrous.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z zarządzaniem bombardowaniami.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z celami wojskowymi.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z czynami konkurencyjnymi.
  • Poprawiono sposób, w jaki sztuczna inteligencja obsługuje eskortę zaokrętowanej armii.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z Garrisonem.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z wyborami obywatelskimi.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z wyborami kulturowymi.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z jednostkami, które nie mogą wspiąć się na fortyfikacje podczas ataku.
  • Ulepszono sposób, w jaki sztuczna inteligencja radzi sobie z lotami Siege.

  WAŻNE POPRAWKI

  • Naprawiono błąd, który powodował, że gracze mogli utknąć po załadowaniu automatycznego zapisu dla wielu graczy utworzonego podczas wystrzeliwania pocisku nuklearnego.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że gracz pozostawał na obowiązkowym powiadomieniu "Nowa zasada odblokowana", jeśli sztuczna inteligencja wybiera ostatnią zasadę, zanim gracz zrobi to w tej samej turze.
  • Usunięto problem polegający na tym, że generowanych jest wiele błędów, a sesja pozostaje zablokowana w trybie "Turn Pending" po zakończeniu włączania określonego pliku zapisu.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas bitwy morskiej między dwoma klientami występowała sytuacja, w której występowała sytuacja z utknięciem.
  • Usunięto błąd, który powodował, że bitwa pozostawała na etapie potwierdzenia, w określonych warunkach.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas ręcznej bitwy w sesji wieloosobowej występowała sytuacja zastoju podczas ręcznej bitwy w określonych warunkach.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas kończenia tury natychmiast po rozpoczęciu nalotu w określonych warunkach występowała sytuacja zastoju.
  • Usunięto problem, który powodował występowanie błędów i desynchronizacji w określonych warunkach.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że armia gracza stawała się niewidoczna podczas wycofywania się, generując błędy i desynchronizując interakcję z graczem.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas próby "zaatakowania" armii AI podczas sesji wieloosobowej, w określonych warunkach, generowany był błąd.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas bitwy w określonych warunkach występowała desynchronizacja z błędami.
  • Usunięto problem polegający na tym, że podczas sesji dla wielu graczy podczas sesji dla wielu graczy występowała seria błędów wyjątków, po których następowała desynchronizacja.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas sesji wieloosobowej był generowany błąd podczas zakończenia tury, w określonych warunkach.

  INNE POPRAWKI

  GOSPODARKA
  • Naprawiono błąd, który powodował, że gracz mógł konstruować Fabrykę Broni emblematycznie na strategicznym kafelku zasobów, generując błędy w splądrowaniu.
  • Usunięto błąd, który powodował, że gracze lub sztuczna inteligencja mogli kupować luksus radzieckiej broni za cenę 0.
  WOJSKO
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas rozwiązywania lotniskowca, gdy znajdował się w nim jednostki samolotu, był generowany błąd.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że wkraczające jednostki imperium ekspansjonistycznego nie mogły poruszać się z pełną swobodą.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że pociski manewrujące i termojądrowe mogły być przenoszone na lotniskowce, co powodowało błędy.
  • Naprawiono błąd, który powodował generowanie wielu błędów podczas wielokrotnego wysyłania pocisków w krótkim odstępie czasu na ten sam cel.
  • Usunięto błąd, który powodował, że używanie akcji uderzeniowych jednostki "Aerial Stealth" powodowało powstawanie skarg dla wrogiego imperium.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas bitwy oblężniczej gracz był napotykany podczas bitwy oblężniczej z graczem jako obrońcą.
  • Usunięto błąd, który powodował, że siły zbrojne nie były widoczne na mapie po automatycznym eksplorowaniu.
  • Usunięto błąd, który powodował, że dwa błędy wyjątków były generowane, gdy akcja nuclear strike została anulowana z powodu zmian dyplomatycznych.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas wystrzeliwania pocisku nuklearnego na określone miasto podczas określonej sesji były generowane dwa błędy.
  AI
  • Naprawiono błąd, który powodował, że imperia kontrolowane przez sztuczną inteligencję nie brały pod uwagę sąsiedztwa Commons Quarter przy konstruowaniu rozszerzenia.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że błąd był generowany, gdy mniejsza frakcja AI atakowała jedno imperium w sesji międzyplatformowej między Gamepass a Epic PC w starożytnej epoce.
  • Usunięto błąd, który powodował, że w trybie "blitz" występował błąd związany z atakiem fortyfikacji, jeśli gracz atakuje ufortyfikowany obszar sztucznej inteligencji w określonych warunkach.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas ataku na wyzwolone miasto były generowane dwa błędy związane ze sztuczną inteligencją.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że podczas normalnej rozgrywki były generowane dwa komunikaty o błędach dla hosta (obsługuj przypadek, gdy armia jest już w bezpiecznej pozycji).
  • Usunięto problem, który powodował występowanie szeregu błędów związanych ze sztuczną inteligencją w określonych warunkach.
  • Usunięto błąd, który powodował, że gracz napotykał komunikat o błędzie związany ze sztuczną inteligencją w określonych warunkach.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że dwa błędy były generowane, gdy gracz eliminuje się, rozpoczynając atak nuklearny na pobliskie miasto.
  • Usunięto błąd, który powodował, że błędy związane ze sztuczną inteligencją były generowane podczas rozgrywki w określonych warunkach.
  • Usunięto błąd, który powodował generowanie błędu związanego ze sztuczną inteligencją podczas rozgrywki w określonych warunkach.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że błędy były generowane po umieszczeniu placówki we współczesnej epoce, w określonych warunkach.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że blokada postępów w trybie wieloosobowym występowała po tym, jak jedno z miast graczy zostało oblężone przez armię AI.
  INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA
  • Usunięto błąd, który powodował, że gracz otrzymywał serię komunikatów o błędach po naciśnięciu przycisku "Lokalizuj wydarzenie" w powiadomieniu o wydarzeniu Osmosis podczas późnej gry.
  • Usunięto problem polegający na wyświetlaniu wartości zastępczych w raportach Battle Aftermath.
  • Usunięto problem polegający na tym, że losowe przyciski AI działały podczas ładowania sesji dla wielu graczy.
  • Usunięto błąd, który powodował, że kolory Imperiów nie pasowały do siebie na ekranie ładowania w sesji dla wielu graczy.
  • Usunięto błąd, który powodował, że przycisk Kup zasób w panelu Handel dyplomacją nie był aktualizowany natychmiast po zakupie.
  • Usunięto problem polegający na tym, że etykietka przycisku Kup zasób na karcie Handel nie wyświetlała kwoty potrzebnej do zakupu zasobu, gdy nie było wystarczającej ilości pieniędzy.
  • Usunięto błąd, który powodował, że nazwa Imperium była wyświetlana zamiast nazwy Cudu Natury w opisie wydarzenia "Na podstawie prawdziwej historii II".
  • Usunięto błąd tekstowy występujący w etykietkach narzędzi opcji awatara usta i nos.
  • Usunięto problem polegający na tym, że fałszywe informacje były wyświetlane w etykietce narzędzia panelu Warstwa pomocy Wszystkie siły zbrojne.
  • Usunięto problem polegający na tym, że określony gotowy portret awatara był niespójny z wyświetlanym gotowym modelem awatara.
  • Usunięto błąd, który powodował, że nazwane awatary mogły mieć edytowane ustawienia wstępne, mimo że są zablokowane.
  • Usunięto problem polegający na tym, że przycisk "Menu główne" z lobby pojawiał się poza ekranem, jeśli włączono wiele dodatków/DLC.
  • Usunięto błąd, który powodował, że jedna z ikon symbolu imperium przedstawiała niską rozdzielczość.
  • Usunięto błąd, który powodował, że zduplikowane ikony imperium były wyświetlane na ekranie symbolu imperium.
  • Usunięto problem polegający na tym, że wprowadzające w błąd informacje były wyświetlane w etykietce narzędzia Akcji Przenieś kapitał.
  • Usunięto błąd, który powodował, że rozszerzenia "Clear Ruins" i "Hamlet" miały tę samą ikonę.
  SAMOUCZEK
  • Usunięto błąd, który powodował, że samouczek "First Civic Unlocked" mógł zostać uruchomiony w późnej fazie gry po odblokowaniu wielu elementów obywatelskich.
  • Usunięto błąd, który powodował, że samouczek "Stabilność miasta" pojawiał się dla posterunków w określonej sytuacji.
  • Usunięto błąd, który powodował, że samouczek akcji Powinowactwo esteta był wyzwalany dla akcji Powinowactwo Naukowiec.
  • Usunięto błąd, który powodował, że samouczki dotyczące powinowactwa rolniczego nie były uruchamiane podczas rozgrywki.
  • Usunięto problem polegający na tym, że komunikat Blitz Tutorial był wyświetlany dla wszystkich koligacji.
  • Usunięto błąd, który powodował, że samouczki dotyczące pokrewieństwa naukowców nie były uruchamiane podczas rozgrywki.
  • Usunięto problem polegający na tym, że samouczki dotyczące koligacji Konstruktora nie były uruchamiane podczas rozgrywki.
  • Usunięto problem polegający na tym, że samouczki wideo "Dziedzictwo epoki" i "Twoja historia" wyświetlały ten sam obraz.
  • Usunięto problem polegający na tym, że niekompletne lub fałszywe informacje były wyświetlane w samouczku "Kolejka konstrukcyjna".
  3D
  • Naprawiono błąd, który powodował awarię gry na ekranie ładowania (ogólna kompatybilność Vulkan + usunięcie większości otwartych pętli while, aby uniknąć nieskończonej pętli).
  • Usunięto błąd, który powodował, że modele portów nie były wyświetlane na mapie gry podczas korzystania z trybu Vulkan.
  • Naprawiono błąd, który powodował, że basen z wodą w dzielnicy badawczej wykazywał silne migotanie dla Cywilizacji Azteków.
  DŹWIĘK
  • Usunięto problem polegający na tym, że podczas odrzucania bieżących badań technicznych w panelu technologicznym nie było odbierane żadne informacje zwrotne audio.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas zamykania paneli Społeczeństwo i Religia nie otrzymywano informacji zwrotnych.
  • Usunięto błąd, który powodował, że podczas uzyskiwania dostępu do panelu Frakcja podrzędna i jej odrzucania nie otrzymywała żadnych informacji zwrotnych.
  • Usunięto problem polegający na tym, że przycisk trybu wieloosobowego nie miał SFX po kliknięciu.
  EDYTOR MAP
  • Usunięto problem polegający na tym, że podczas próby użycia narzędzia do importowania generowany był komunikat o błędzie i nie znaleziono obrazu png.
  MODOWANIE
  • Usunięto problem polegający na tym, że Mod.Io modów nie pobierały się i wyświetlały komunikat o błędzie podczas subskrypcji podczas korzystania z platform Steam MacOS lub EGS MacOS.
  OSIĄGNIĘCIA
  • Usunięto problem polegający na tym, że osiągnięcie Odłączone, odłączone i Zakończone nie było odblokowywane po spełnieniu wymagań wstępnych.