CivGameUpdate

Oto wszystkie nowości które oferuje kwietniowy 2021 update do gry Civilization VI:

Ta ostatnia darmowa aktualizacja tego sezonu wprowadza nowe jednostki, mapy oraz liczne poprawki balansu i błędów rozgrywki przygotowane na podstawie zgłoszeń graczy. Poniżej zamieszczamy pełny opis zawartości. 
 
 [NOWOŚCI] Nowe jednostki:
 
Trebusz – średniowieczna jednostka oblężnicza zastępująca katapultę i ulepszana do bombardy. Nie może wykonać ruchu i zaatakować w tej samej turze, chyba że otrzymała awans „doświadczonej załogi”. Jednostka jest teraz zastępowana przez khmerski domrey.
Ciężka piechota – średniowieczna jednostka walcząca w zwarciu, zastępująca zbrojnych. Ulepszana do arkebuzerów. Unikalne jednostki ulepszane do ciężkiej piechoty: rzymski legion, kongijski Ngao Mbeba, macedońscy hypaspiści, perscy nieśmiertelni, maoryskie Toa i galijscy Gesaci. Unikalne jednostki zastępujące ciężką piechotę: norwescy berserkowie, japońscy samuraje i gruzińscy Czewsurowie.
Piechota liniowa – walcząca w zwarciu jednostka epoki przemysłowej zastępująca arkebuzerów. Ulepszana do piechurów. Unikalne jednostki ulepszane do piechoty liniowej: hiszpańscy konkwistadorzy i osmańscy janczarzy. Unikalne jednostki zastępujące piechotę liniową: francuska Garde Impériale i angielskie czerwone kurtki.
 
Nowe mapy Duże Morze Śródziemne – duża mapa regionu Morza Śródziemnego z zasobami, terenem i jego cechami odzwierciedlającymi ich historyczne położenie.
Olbrzymia mapa Ziemi – duża mapa Ziemi z zasobami, terenem i jego cechami odzwierciedlającymi ich historyczne położenie. Olbrzymia Ziemia z historycznymi pozycjami początkowymi – cywilizacje rozpoczynają grę na olbrzymiej mapie Ziemi w miejscach, w których znajdowały się ich historyczne stolice.
Morze Śródziemne z historycznymi pozycjami początkowymi – cywilizacje rozpoczynają grę na dużej mapie regionu Morza Śródziemnego w miejscach, w których znajdowały się ich historyczne stolice. 

[ZMIANY W GRZE] [BALANS/UDOSKONALENIA]

Aktualizacja balansu cywilizacji i przywódców:
Aztekowie Tlachtli: [podstawowa gra] Dodano +1 do kultury. [Rise and Fall, Gathering Storm] Dodano +2 do kultury. Australia Od teraz wybrzeże jako pozycja początkowa ma poziom 2.
Kanada [Gathering Storm] Ostatni taki Zachód: zwiększono przychody kopalni i tartaków na polach ze śniegiem, tundrą, wzgórzami ze śniegiem i wzgórzami z tundrą do +2 produkcji. Zwiększono przychody obozów na polach tego typu do +2 żywności. Farmy umieszczone na takich polach zapewniają +2 do żywności. 
Chiny Cykl dynastyczny – od teraz ukończenie cudu daje losową eurekę i inspirację z epoki tego cudu.
Francja Chateau: podstawowa premia +2 do kultury i +1 złota. +1 do kultury za każdy sąsiadujący cud (+2 po opracowaniu technologii lotu). +2 złota za umieszczenie na polu z rzeką. Musi sąsiadować z dodatkowym lub luksusowym zasobem, który nie sąsiaduje z innym chateau. 
Gruzja [Rise and Fall, Gathering Storm] Gloria świata, królestwa i wiary: nie otrzymuje już premii +100% do wiary przez 10 tur po wypowiedzeniu wojny o protektorat. Zamiast tego zwycięstwa w walce dają wiarę równą 50% siły bojowej pokonanej jednostki (przy standardowej prędkości).
Niemcy Od teraz rzeki jako pozycja początkowa mają poziom 5. 
Grecja Termopile: dodano +1 do siły bojowej za każdą wykorzystywaną doktrynę wojskową. 
Inkowie [Gathering Storm] Qhapaq Ñan (umiejętność przywódcy): dodano +1 do produkcji na polach z górami, gdy rozgrywka wkroczy w epokę przemysłową. [Gathering Storm] Inkaskie uprawy tarasowe: od teraz zapewniają +1 obszar mieszkalny (było +0,5). [Gathering Storm] Od teraz góry (bez tundry/śniegu) jako pozycja początkowa mają poziom 2. Japonia Pola wybrzeża jako pozycja początkowa mają poziom 3. 
Khmer [Rise and Fall, Gathering Storm] Wielkie baraje: miasta z akweduktem otrzymują +1 udogodnienie dzięki rozrywce oraz +1 do wiary za każdy poziom populacji. Farmy zapewniają +2 do żywności, jeśli sąsiadują z akweduktem, i +1 do wiary, jeśli sąsiadują z dzielnicą świątynną. [Rise and Fall, Gathering Storm] Klasztory króla: dzielnice świątynne zapewniają dużą premię za sąsiedztwo z rzekami, bombę kulturową, żywność, której ilość odpowiada ich premii za sąsiedztwo, i +2 obszary mieszkalne, jeśli zostaną umieszczone na polu z rzeką. [Rise and Fall, Gathering Storm]
Prasat: +6 do wiary. +0,5 do kultury za każdy poziom populacji. +10 do turystyki na turę w miastach z populacją na poziomie co najmniej 10 (premia ta jest podwajana w miastach o poziomie populacji równym 20 lub więcej). Kongo Nkisi: relikwie, artefakty i rzeźby również dają +1 do wiary. Nie zapewnia już dodatkowych punktów wielkiego pisarza.
Korea [Rise and Fall, Gathering Storm] Trzy królestwa: od teraz kopalnie zyskują +1 do nauki, a farmy +1 do żywności, za każdą sąsiadującą dzielnicę seowon. 
Mapucze [Rise and Fall, Gathering Storm] Toqui: miasta z urzędującym gubernatorem zapewniają premię +5% do kultury, +5% do produkcji i +10% do doświadczenia bojowego w walce dla wyszkolonych w nich jednostek. Premia ta jest potrajana w miastach, które nie zostały założone przez Mapuczy. Wszystkie miasta w promieni 9 pól od miasta z twoim gubernatorem zyskują +4 do lojalności wobec twojej cywilizacji na turę. [Rise and Fall, Gathering Storm] Prędki Jastrząb: +10 do siły bojowej podczas walki z wolnymi miastami lub cywilizacjami, które cieszą się złotą lub heroiczną erą. Pokonanie wrogiej jednostki w granicach wrogiego miasta sprawia, że traci ono 20 lojalności i 40 lojalności, jeśli ta cywilizacja cieszy się złotą lub heroiczną erą. [Rise and Fall, Gathering Storm] 
Czemamull: dodano +1 do produkcji. Majowie Mayab: od teraz farmy zyskują +1 do produkcji za każde sąsiadujące obserwatorium. Ix Mutal Ajaw: darmowego budowniczego oprócz stolicy otrzymują również zwykłe miasta znajdujące się w promieniu 6 pól od nowo założonego miasta. Zmiana poziomów początkowego rozmieszczania: pola z łąkami, równinami, wzgórzami z łąkami, równinami ze wzgórzami mają teraz poziom 1. Poziom 2 to teraz zasoby luksusowe plantacji (gips, kość słoniowa, jadeit, marmur, rtęć i sól). Pozostałe rodzaje terenu (pustynia, śnieg, tundra, pustynia ze wzgórzami, śnieg ze wzgórzami, tundra ze wzgórzami, pustynia z górami, śnieg z górami, tundra z górami) mają teraz poziom 3, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo rozpoczęcia gry na wybrzeżu. 
Mongolia [Rise and Fall, Gathering Storm] Ordu: od teraz zapewnia doświadczenie jednostkom oblężniczym. 
Holandia Radio Oranje: wewnętrzne szlaki handlowe zapewniają początkowemu miastu +2 do lojalności (było +1) na turę. Międzynarodowe szlaki handlowe zapewniają Holandii +2 do kultury (było +1). Nubia Ta-Seti: od teraz +30% do produkcji jednostek dystansowych (było 50%). Nubijska piramida: zwiększono premię do wysokości +2 do wiary i +2 do żywności. Turcy osmańscy [Gathering Storm] Wielki wezyr: dodano +1 tytuł gubernatora po odblokowaniu technologii prochu strzelniczego. [Gathering Storm] Pola z saletrą jako pozycja startowa mają od teraz poziom 5. 
Persja Pairidaeza: premia do atrakcyjności zmniejszona do +1 (było +2). 
Polska Unia polsko-litewska: przejęcie terytorium obcego miasta za pomocą bomby kulturowej nawraca to miasto na dominującą religię (dotąd wyłącznie na religię założoną przez Polskę). 
Rosja Mateczka Rosja: zmniejszono liczbę darmowych pól w nowych miastach do 5 (było 8). Dzielnica ławry: przeniesiono punkt wielkiego pisarza do kaplicy, punkt wielkiego artysty do świątyni, a punkt wielkiego muzyka do budowli kultu na 3. poziomie. 
Scytia Kurhan: +1 do wiary, +3 złota. +1 do wiary za każde sąsiadujące pastwisko (+2 do wiary po odblokowaniu strzemion). Zapewnia turystykę po opracowaniu technologii lotu. Hiszpania Flota skarbów: możliwość budowy flot i armad dzięki merkantylizmowi zamiast nacjonalizmu i mobilizacji. Szlaki handlowe otrzymują premię +3 złota, +2 do wiary i +1 do produkcji. W przypadku szlaków handlowych biegnących przez wiele kontynentów premia ta jest potrajana. Miasta znajdujące się poza kontynentem twojej początkowej stolicy otrzymują premię +25% do produkcji przy wznoszeniu dzielnic oraz budowniczego, gdy są zakładane. El Escorial: inkwizytorzy mogą usuwać herezję jeden raz więcej. Eliminują 100% obecności innych religii. Jednostki bojowe i religijne otrzymują premię +5 do siły bojowej przeciw graczom wyznającym inne religie. Wszystkie zestawy zasad zawierają od teraz wzmocnioną wersję misji z rozszerzenia Gathering Storm: +2 do wiary. Dodatkowe +2 do wiary, +1 do żywności i +1 do produkcji, jeśli znajduje się na innym kontynencie niż stolica. +1 do nauki za każdy sąsiadujący kampus i dzielnicę świątynną. +2 do nauki po odkryciu dziedzictwa kulturowego. Premia do lojalności tylko w rozszerzeniach Rise and Fall i Gathering Storm. Usunięto początkowe rozmieszczanie na wybrzeżu. [Gathering Storm] Pola ze szczelinami geotermalnymi jako pozycja startowa mają teraz poziom 3.
Sumeria [Rise and Fall, Gathering Storm] Przygody Enkidu: dodano premię +5 do siły bojowej jednostek, gdy one i ich sojusznik są w stanie wojny ze wspólnym wrogiem. 
Wietnam [Pakiet Wietnamu i Kubilaj-chana] Thành: nie zapewnia już punktu wielkiego generała. Zulusi [Rise and Fall, Gathering Storm] Isibongo: budowle w ikandzie zyskują +2 złota i +1 do nauki. 

Ogólne [Gathering Storm] Podstawowa umiejętność gubernatora Mokszy (kardynał): +2 do wiary za każdą wyspecjalizowaną dzielnicę w mieście. 

Aktualizacja balansu jednostek

Jednostki walczące w zwarciu:
Zbrojni: siła bojowa zmniejszona do 35 (było 36). Piechota: siła bojowa zwiększona do 75 (było 70).
Ngao Mbeba: siła bojowa zwiększona do 38 (było 36). [Pakiet cywilizacji i scenariusza Persji i Macedonii] 
Hypaspiści: siła bojowa zwiększona do 38 (było 36). [Pakiet cywilizacji i scenariusza Persji i Macedonii] 
Nieśmiertelny: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 35/32 (było 30/25). [Gathering Storm] Toa: siła bojowa zwiększona do 38 (było 36). 
Berserkowie: siła bojowa zwiększona do 48 (było 40). Kara -5 do siły bojowej podczas obrony nakładana jest od teraz tylko na ataki w zwarciu. [Rise and Fall] 
Czewsurowie: siła bojowa zwiększona do 48 (było 45). 
Konkwistadorzy: siła bojowa zwiększona do 58 (było 55). +10 do siły bojowej, gdy w promieniu jednego pola znajduje się jednostka religijna. W przypadku przejęcia miasta, lub sąsiadowania z nim w chwili przejęcia, jednostka ta natychmiast nawraca je na dominującą religię gracza, który dokonuje podboju. 
Garde Impériale: siła bojowa zwiększona do 70 (było 65). 
Czerwone kurtki: siła bojowa zwiększona do 70 (było 65). 
Digger: siła bojowa zwiększona do 78 (było 72). Samurajowie: od teraz odblokowywani wraz z opracowaniem feudalizmu (wcześniej: taktyk wojskowych).

Jednostki dystansowe 
Karabiny maszynowe: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 70/85 (było 65/75).

Jednostki oblężnicze 
Katapulty: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 25/35 (było 23/35).
[Pakiet cywilizacji i scenariusza Khmeru i Indonezji] Domrey: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 40/50 (było 33/45). 
Bombarda: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 45/55 (było 43/55). 
Artyleria rakietowa: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 70/100 (było 70/95). 

Jednostki zwalczania kawalerii 
Pikinierzy: siła bojowa zwiększona do 45 (było 41). 
[Rise and Fall] Piechota impi: siła bojowa zwiększona do 45 (było 41). Sekcja ppanc.: siła bojowa zwiększona do 75 (było 70). 
Nowoczesna broń ppanc.: siła bojowa zwiększona do 85 (było 80). Hoplici: siła bojowa zwiększona do 28 (było 25). 

Lekka kawaleria Kawaleria courserska: siła bojowa zwiększona do 46 (było 44). [Gathering Storm] 
Czarna Armia: siła bojowa zwiększona do 49 (było 47). [Pakiet Etiopii] Kawaleria oromska: siła bojowa zwiększona do 48 (było 46). 
Śmigłowiec: siła bojowa zwiększona do 86 (było 82). [Gathering Storm] 
Policja konna: siła bojowa zwiększona do 62 (było 60). Dodano dodatkowy punkt potencjału parków narodowych. Zmniejszony koszt do 290 produkcji (było 400). [Rise and Fall, Gathering Storm] Jeźdźcy malon: koszt zmniejszony do 230 produkcji (było 250). Jednostka ulepszana do kawalerii (był śmigłowiec). 

Ciężka kawaleria [Teddy Roosevelt (Rough Rider)] Rough rider: zastępuje kirasjerów. Ulepszany do czołgów (były nowoczesne czołgi). Wymagana technologia to teraz balistyka (było gwintowanie). 
Rycerze: siła bojowa zwiększona do 50 (było 48). 
Mameluk: siła bojowa zwiększona do 50 (było 48). Jednostka ulepszana do kirasjerów (były czołgi). [Gathering Storm] 
Kawaleria mandekalu: siła bojowa zwiększona do 55 (było 49). [Pakiet Bizancjum i Galów] 
Tagma: siła bojowa zwiększona do 50 (było 48). 
Czołgi: siła bojowa zwiększona do 85 (było 80). 
Nowoczesne czołgi: siła bojowa zwiększona do 95 (było 90). 
Husaria: siła bojowa zwiększona do 64 (było 55). Odblokowywana po opracowaniu idei merkantylizmu (była idea najemników). Zastępuje kirasjerów. Zwiększono koszt do 330 (było 250). Zwiększono koszt utrzymania do 5 złota (było 3). 
Varu: jednostka ulepszana do kirasjerów (były czołgi).

Dystansowa kawaleria [Rise and Fall, Gathering Storm] Keszigowie: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 35/45 (było 30/40). Koszt zmniejszony do 160 produkcji (było 180). 
Łucznicy konni saka: siła bojowa w zwarciu zwiększona do 20 (było 15). Ulepszani do kuszników (były działa polowe). Przyczajony tygrys: koszt zmniejszony do 140 produkcji (było 160). Morskie jednostki walczące w zwarciu Niszczyciel: siła bojowa zwiększona do 85 (było 80).

Morskie jednostki dystansowe
Krążownik rakietowy: siła bojowa / siła ostrzału zwiększona do 75/90 (było 70/85).
Morscy łupieżcy 
Psy morskie: siła ostrzału zwiększona do 55 (było 50). U-boot: nie wymaga już ropy.

Inne 
Mnich wojownik: siła bojowa zwiększona do 40 (było 35). 

Ogólne poprawki rozgrywki 
Sojusznicze cywilizacje nie będą już wyświetlane jako możliwe cele operacji wywiadowczych. 
Budowle zastępujące inne budynki (np. siedziba Towarzystwa Alchemicznego [Pakiet Etiopii] zastępująca uniwersytet) od teraz będą poprawnie generowały przychody oferowane przez zastąpione budowle.
Od teraz przejście do następnej tury będzie wymagało podjęcia decyzji w sprawie bezczynnych gubernatorów (przypisania ich do miast lub zamknięcia zawierającego ich okna). 
Usunięto błąd, przez który strzelcy rydwanowi maryannu nie byli zaliczani do kawalerii dystansowej.
Usunięto błąd, przez który karta doktryny fundacji naukowych stawała się bezużyteczna, gdy nie pozostał już żaden wielki naukowiec. 
Usunięto błąd, przez który mahawihary nie otrzymywały premii za sąsiedztwo obserwatoriów [Pakiet Majów i Wielkiej Kolumbii] lub dzielnicy ławry [podstawowa gra]. 
Usunięto błąd powodujący, że procentowe premie do przychodów przyznawane po ukończeniu czegoś, których wielkość jest uzależniona od kosztu (np. 10-proc. premia Ajutthai [Pakiet Babilonu] za ukończone budowle), czasem były większe, niż powinny. 
Usunięto błędy, przez które Basilikoi Paides i Ordu nie zapewniały poprawnie doświadczenia szkolonym jednostkom. 
Usunięto błąd, przez który keszigowie nie otrzymywali premii +3 do siły bojowej zapewnianej przez umiejętność Czyngis-chana „mongolska horda”. Usunięto błąd, przez który unikalna umiejętność Imhotepa nie skalowała się wraz ze zmianą prędkością gry. 
Usunięto błąd, przez który raport o dochodach wyświetlał informacje o udogodnieniach w miastach, które są zadowolone. 
Usunięto błąd, przez który zasoby dodatkowe nie były usuwane z pola, na którym wybudowano dzielnicę. 
[Gathering Storm] Usunięto błąd, przez który karta doktryny wynalazku zapewniała +2 (a nie +4) punkty wielkiego inżyniera. 
[Gathering Storm] Zmiany w turystyce Uściślono określenie „kulturowa dominacja” w sekcji zwycięstwa kulturowego rankingu światowego i Civilopedii. Kulturowa dominacja zapewnia trwające efekty: Twoje szlaki handlowe do zagranicznych miast, które zostały przez ciebie zdominowane kulturowo, przynoszą +4 złota. 
Misje szpiegowskie w obcych miastach, które zostały przez ciebie zdominowane kulturowo, przebiegają o 50% szybciej. Twoi obywatele wywierają o 25% więcej nacisku lojalnościowego na obce miasta, które zostały przez ciebie zdominowane kulturowo. 

Czerwona śmierć 
Usunięto błąd, przez który na liście jednostek wyświetlano nieprawidłową ikonę dla UFO należącego do frakcji obcych. 
Pakiet Etiopii Wampiry nie ignorują już murów, gdy podczas ataku na miasto sąsiadują z wieżami oblężniczymi. Usunięto błąd, przez który nie wyświetlano powiadomienia związanego z odkryciem drugiego tajnego stowarzyszenia w tej samej turze. Naprawiono nieprawidłowe obcinanie obiektów związane z unikalnymi budowlami tajnych stowarzyszeń. 
Piraci Usunięto błąd, przez który klient miał tylko 2 aktywne miejsca na relikty po przejęciu rozgrywki od SI w trakcie gry wieloosobowej.
[Pakiet Babilonu] Bohaterowie i legendy Siła bojowa bohaterów została zmieniona, aby dopasować ją do siły nowych jednostek bazowych. Zmniejszono ilość złota zapewnianego przez umiejętność „Fortuna Sindbada” z 300 do 200. Umiejętność „Podróże Sindbada” zapewnia od teraz 400 złota za odkrywanie kontynentów i cudów natury (było 500). 
Unikalna budowla Khmeru, prasat, została zaktualizowana na potrzeby trybu „Bohaterowie i legendy”: ponowne przyzwanie bohaterów w tym mieście kosztuje o 15% mniej wiary.
Umiejętność Himiko „Inspiracja” zapewnia teraz premię +5 do siły bojowej (było +10). 
W trybie „Bohaterowie i legendy” unikalna umiejętność Kongo, Nkisi, zapewnia +1 do wiary za relikwie bohaterów. Wyświetlanie odblokowanych jednostek na stronach projektów dla projektów poświęcenia w trybie „Bohaterowie i legendy”. Usunięto błąd, przez który pojawić się mogły 2 dodatkowe miejsca na relikwie bohaterów, gdy pomnik z relikwią bohatera zastępowano obeliskiem dawnego boga [Pakiet Etiopii – Tajne stowarzyszenia].
Usunięto błąd, przez który bohaterowie mogli pozostać na mapie po nastąpieniu kresu ich życia. Usunięto błąd, przez który podczas walki w zwarciu w epoce atomu wędrowni rycerze mieli nieprawidłową siłę bojową. Pakiet Wietnamu i Kubilaj-chana Od teraz nie można wykorzystać zasobu luksusowego na polu z wulkaniczną glebą do stworzenia wokół niego przemysłu. 
Dodano powiadomienie o porażce, gdy nie można stworzyć produktu, ponieważ wymagana do tego korporacja została złupiona.
Usunięto błąd, przez który premia Kubilaj-chana mogła zapewniać wiele przyśpieszeń dla tego samego miasta. 

Barbarzyńskie klany 
Zwiększono częstotliwość tworzenia jednostek kawaleryjskich barbarzyńskich klanów. Dodano nowe powiadomienie o konwersji barbarzyńskiego obozu w miasto-państwo. Dodano brakujące wpisy w Civilopedii dotyczące barbarzyńskiej kawalerii, łuczników konnych i łupieżców. 
Od teraz menu negocjowania z plemieniem zawiera nazwę typu klanu.
Od teraz barbarzyńskie klany można wyszukiwać za pomocą panelu przeszukiwania mapy. Usunięto błąd, który uniemożliwiał tworzenie na mapie nowych barbarzyńskich obozów. 
Usunięto błąd, przez który rozpędzenie obozu zapewniało złoto zamiast PD. 
Usunięto błąd, przez który przyznawano niekiedy złoto za rozpędzenie obozu barbarzyńców w wyniku przesunięcia granicy. 
Usunięto błąd, przez który obozy barbarzyńskie były pozostawiane bez obrony. 
Usunięto błąd, przez który morski najazd nie rozpędzał barbarzyńskiego obozu. Usunięto błąd, przez który siła obronna garnizonu miast-państw powstałych z barbarzyńskich obozów wyświetlana była na krótko z ujemną wartością. 
Usunięto błąd, przez który oznaczenia jednostek objętych efektem przekupienia barbarzyńskiego klanu nie były spójnie wyświetlane. 
Usunięto błąd, przez który zatrudnienie klanu czasem nie dawało najlepszej możliwej jednostki. Usunięto błąd, przez który granica kulturowa wyświetlana była w niewłaściwym kolorze, gdy barbarzyński klan zmieniał się w miasto-państwo. 
Usunięto błąd, przez który w trybie barbarzyńskich klanów plądrowanie wybrzeża jako Norwegia nie powodowało złupienia pola, ale kończyło turę norweskiej jednostki. Usunięto błąd, przez który gracze widywali czasem powiadomienia o rozpędzeniu nieodkrytego jeszcze klanu. 
Usunięto błąd, przez który podpowiedzi jednostki barbarzyńskiego klanu zawierały informacje o tylko jednej funkcji, chociaż w danej chwili aktywnych funkcji było więcej. 
Usunięto błąd, przez który podburzone barbarzyńskie jednostki czasem atakowały inne cele niż ten wskazany przez gracza. 

Pakiet Portugalii 
Szansę pojawienia się nowej jednostki zombie po ataku na miasto podwyższa wielkość jego populacji. 
Od teraz nieudane operacje „Epidemia zombie” przeprowadzane w miastach-państwach powodują śmierć szpiega. Usunięto błąd, przez który efekt graficzny zmodernizowanej pułapki na zombie nie był prawidłowo zapętlony. [SI] Ulepszono leczenie jednostek morskich. 
Od teraz miasta nie będą budowały statków z myślą o przyszłych działaniach, jeśli zostały założone nad jeziorem. 
Zwiększono pragnienie SI do wznoszenia dzielnic i ulepszeń. 

[WYŁĄCZANIE SIĘ GRY] 
Usunięto błąd w systemie wywiadowczym powodujący nagłe wyłączanie się gry z powodu szpiega znajdującego poza mapą. 
Usunięto inne błędy powodujące wyłączanie się gry. 

[INTERFEJS UŻYTKOWNIKA] 
Od teraz podczas wczytywania zapisanych konfiguracji rozgrywek będzie następowało regenerowanie ziarna mapy i resetowanie wyboru przywódców, dzięki czemu funkcja ta stanie się bardziej użyteczna do zapisywania rozgrywek z różnymi trybami i zaawansowanymi opcjami. 
Do szybkiego zapisu wybranych przywódców gracze wciąż mogą używać puli przywódców. 
Od teraz podczas wpisywania frazy w wyszukiwarce Civilopedii gra automatycznie uzupełnia specjalne i akcentowane znaki. 

[Pakiet Etiopii] 
Od teraz dzielnica dyplomatyczna ma unikalną ikonę. 
Zaktualizowano nazwy angielskiej i francuskiej Eleonory, aby były spójne z nazwami innych przywódców mogących sprawować rządy w dwóch cywilizacjach. 

[Gathering Storm] 
Od teraz punkty potencjału parków narodowych policji konnej będą wyświetlane na panelu jednostki. 
Usunięto błąd, przez który filtr osadników nie był wyświetlany na nowo odkrytych polach, gdy osadnicy przemierzali mgłę wojny. 
Usunięto błąd, przez który nakładka filtra energii nie była wyświetlana po zamknięciu filtra za pomocą klawisza ESC i ponownym jego otwarciu przy użyciu odpowiedniego klawisza skrótu. 
Usunięto błąd, który powodował wyświetlanie niewłaściwych kolorów podczas przeglądania grafu obrazującego wkład CO2. 
Usunięto błąd, w wyniku którego brakowało informacji w dotyczących zasobu podpowiedziach wyświetlanych w sekcji globalnego wkładu menu światowego klimatu. 
Usunięto błąd, przez który użytkownicy mogli wybrać odpowiedź „Nie i nie pytaj więcej” w kontaktach z innymi ludźmi podczas rozgrywki wieloosobowej. Usunięto błąd powodujący brak „pulsowania” ikony cywilizacji, na której stronę za chwilę miało przejść wolne miasto. 
Usunięto błąd, przez który na panelu zarządzania miasta – podczas umieszczania dzielnicy na polu – wyświetlany był przycisk „Zmień produkcję w mieście”. 
Usunięto błąd, który powodował pojawianie się niewłaściwych miast-państw na liście umożliwiającej ich wybór w przypadku map z historycznymi pozycjami początkowymi. 
Usunięto błąd, który powodował niespójne wyświetlanie wartości przyśpieszenia zapewnianego przez eurekę w związanym z nią wyskakującym okienku i na drzewku technologii. 
Usunięto błąd, przez który nagrania głosowe odtwarzane w Civilopedii nie były przerywane po jej zamknięciu. 
Usunięto błąd powodujący wyszarzenie jednostek na liście panelu podglądu postępów, mimo że nie wykorzystały jeszcze wszystkich punktów ruchu. 
Usunięto błąd, przez który po włączeniu filtra energii granice kulturowe nie były spójnie wyświetlane. 
Usunięto błąd, przez który gracz mógł zobaczyć w podpowiedziach dzielnicy informacje o specjalistach przeciwnika. 
Usunięto błąd, przez który po wyjściu z menu ustawień zaawansowanych opcja wyboru miast-państw mogła zapisać niechciane zmiany. 
Usunięto błąd, przez który w menu produkcji wyświetlane były niewłaściwe portrety jednostek. 
Usunięto błąd, przez który w menu ustroju podczas przeglądania wykorzystywanych doktryn nie były wyświetlane związane z nimi podpowiedzi. 
Usunięto błąd powodujący, że przyciski menu potwierdzania wyrzucenia gracza nachodziły na okno menu. 
Poszerzono parametry wielu menu, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla obcych języków. 
Zaktualizowano tekst gry. 

[KONSOLE] [WSZYSTKIE] 
Usunięto błąd powodujący wyłączanie się gry podczas wczytywania nowej rozgrywki. 
Naprawiono wyświetlanie ucinanych nazw statystyk jednostek w polskiej i hiszpańskiej wersji językowej. 
Usunięto błąd, przez który kolor ikony przywódcy z losowej puli zmieniał się po stworzeniu rozgrywki wieloosobowej ze scenariuszem. 
Usunięto błąd, przez który opcje „Pokaż ikony zasobów” i „Pokaż ikony dochodu” były wyświetlane bez funkcji w menu opcji mapy w scenariuszu piratów. 
Usunięto błąd, przez który stworzenie rozgrywki wieloosobowej ze scenariuszem powodowało problemy z wyświetlaniem wielu opcji. 
Usunięto błąd, przez który po wczytaniu zapisanego stanu gry z włączonym trybem tajnych stowarzyszeń na portrecie wyznaczonego gubernatora tajnego stowarzyszenia wyświetlany był zakazany znak. 
Usunięto błędne przejście do nowej linii w jednym z opisów w menu puli przywódców w japońskiej wersji językowej gry. 
Usunięto błąd, przez który nazwa puli przywódców nie była wyświetlana po wyborze puli przywódców w menu ustawień zaawansowanych tworzonej rozgrywki. 
Usunięto błąd, przez który po odkryciu bohatera opis jego umiejętności wyświetlany był nieprawidłowo. 
Usunięto błąd, przez który w trybie korporacji i monopoli ikona miejsca na produkt była szara. 
Usunięto błąd, przez który tekst, przyciski i ikony w pewnych miejscach były mniejsze, niż powinny. 
Usunięto problemy z nachodzącymi na siebie lub niemieszczącymi się w wyznaczonych ramach tekstami wyświetlanymi w wielu miejscach w grze. 

[PS4 I XB1] 
Usunięto błąd w menu scenariusza, który powodował nachodzenie informacji o przywódcy na pole z opisem scenariusza „Podboje Aleksandra”. 
Usunięto błąd, przez który opcja „Losowość mapy” nachodziła na menu tworzenia gry, gdy w rozgrywce wieloosobowej ustawiono opcję „Ograniczenie tur” na wartość „niestandardowe”. 
Poprawiono błędnie wyświetlany opis wyskakującego okienka związanego z odkryciem tajnego stowarzyszenia w trybie tajnych stowarzyszeń. 
Poprawiono błędnie wyświetlany nagłówek opcji wyboru cudów natury w menu tworzenia gry wieloosobowej. 
Poprawiono błąd, przez który tekst „Całkowite przychody na turę” nie mieścił się w ramce i nachodził na menu raportu o dochodach w polskiej wersji językowej. 

[PS4 I SWITCH] 
Usunięto błąd w trybie barbarzyńskich klanów powodujący uszkodzenie ikony miasta-państwa, które powstało z przekształconego barbarzyńskiego klanu. 
Poprawiono błędne wyświetlanie tekstu w różnych wersjach językowych gry w obrębie panelu jednostki w scenariuszu piratów. 

[SWITCH] 
Usunięto błąd, przez który po rozwinięciu informacji doradcy następowało ucięcie tekstu na zakładce kultury w menu rankingu światowego. 
Usunięto błąd, który powodował wyłączanie się gry podczas wczytywania zapisu z poziomu rozpoczętej rozgrywki. 
Usunięto błąd, przez który imiona przywódców nachodziły na siebie, gdy wielu przywódców preferowało ten sam wynik na forum Kongresu Światowego. 
Naprawiono błędnie wyświetlany tekst dotyczący multiplatformowych zapisów w chmurze w japońskiej i rosyjskiej wersji językowej gry. 
Naprawiono błędnie wyświetlany tekst dotyczący preferencji gracza w menu światowego rankingu. 

[XB1] 
Usunięto błąd, przez który przycisk „Pokaż kartę gracza” nie był widoczny po podświetleniu kart innych graczy w menu prawego zasobnika podczas rozgrywki wieloosobowej. 
Usunięto błąd powodujący zawieszenie się gry, który występował podczas rozgrywki, gdy w trybie gorących krzeseł łucznik gracza niszczył wrogiego wojownika z orłem. 
Naprawiono błąd powodujący, że tekst „Włącz/wyłącz podpowiedzi” nachodził na menu pauzy we francuskiej wersji językowej gry. 
Usunięto błąd w części wersji językowych gry, który powodował ucięcie karty gracza na polu „Nazwa gry” w menu ustawień rozgrywki wieloosobowej. 
Usunięto błąd, który czasem powodował wyłączanie się gry po przyjęciu zaproszenia, gdy na ekranie widoczne było okienko wyjścia z ustawień gry. 
Usunięto błąd, przez który portret przywódcy i opis cywilizacji nie były wyświetlane w menu tworzenia gry po wybraniu cywilizacji w menu scenariusza. 

[PS4]
 Usunięto błąd, który mógł powodować wyłączanie się gry podczas wczytywania nowej rozgrywki.

* Treść komunikatu o uaktualnieniu pochodzi ze strony: civilization.com
Copyright ©2021 Strony fanów gry Civilization, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 5374
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem